De organisatie

Oprichting

Bouwvereniging Onze Woning is opgericht op 28 november 1919 en op 27 februari 1920 Koninklijk goedgekeurd. De Bouwvereniging Onze Woning is opgericht door de heren W.F. Mooij (van beroep Handelsreiziger) en J.G. Fortanier (van beroep Bloemist / Tuinman) in het café “De Viersprong” te Hillegersberg.

Bouwen woningen

In 1923 werden de eerste woningen gerealiseerd. In het toen nog lege Molenlaankwartier te Hillegersberg verrezen de eerste woningen. De Pleinwoningen, met vijvers, staan er nog steeds en zijn bij een ieder gewild. In 1932 volgde het tweede complex. Naast de Pleinwoningen werden de Laanwoningen gebouwd.
Eerst werd kantoor gehouden in de woning Kerstant van den Bergelaan 51 (Hillegersberg), daarna verhuisde het kantoor naar de woning Bergplein 3 (het eerste complex in Hillegersberg – achter de Molenlaan) waarna in 1932 het eerste echte kantoor aan de Van de Veldelaan 20 (het tweede complex achter de Molenlaan) betrokken werd. Tegenwoordig is hier een zonnestudio gevestigd.
Na deze twee complexen duurde het toch een langere periode voordat met verdere uitbreiding begonnen kon worden. Eind jaren dertig in de vorige eeuw, waren er plannen voor verdere nieuwbouw. Maar door het uitbreken van de tweede wereldoorlog (1940-1945) konden deze plannen niet gerealiseerd worden. Het duurde tot 1955. De Bouwvereniging Onze Woning kreeg toen de gelegenheid om ongeveer 1100 woningen te gaan bouwen in de polder “110-Morgen” te Hillegersberg.  Omdat het merendeel van de woningen in de polder gelegen waren, werd de technische dienst in de polder ondergebracht. De ruimte onder de inmiddels gesloopte Apolloflat werd het onderkomen. Later, in 1994, werd ook de administratie (vanuit de Van de Veldelaan 20) in deze ruimte ondergebracht. Vanaf 1982 tot 2013 is er een aantal nieuwbouwprojecten opgestart en gerealiseerd. In 2014 zijn de gerenoveerde woningen in het project Orionstraat opgeleverd. Eind 2009 werd intrek genomen in het huidige kantoor onder de appartementen aan het Minervaplein.

Bestuur en leden

Bouwvereniging Onze Woning is begonnen als een vereniging en is dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Tot eind 2014 bestond het bestuur steeds uit wijkbewoners. Het bestuur stuurde rechtstreeks de organisatie aan en de leden zagen toe op het bestuur via een toezichthoudende Raad van Commissarissen. Onze Woning werkte nauw samen met het Huurdersplatform dat de stem van de huurder vertegenwoordigde bij beleidskeuzen en organisatiewijzigingen. In 2015 is dit Huurdersplatform verder geprofessionaliseerd en het overleg verdergaand geformaliseerd. Vanaf 2015 wordt het bestuur, vanwege de eisen die 'goede-governance' aan de organisatie stelt, vormgegeven door een vaste directeur-bestuurder.  Met zijn aantreden is het bestuur op dat moment teruggetreden. De Raad van Commissarissen, benoemd door de leden van de vereniging, ziet toe op het functioneren van de bestuurder. Twee leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd op voordracht van het Huurdersplatform. Met het vervallen van de laag van bestuur is Onze Woning teruggegaan van een drie- naar een tweelaags bestuursmodel.

lidmaatschap

Huurders van een woning van Onze Woning, die het beleid van de vereniging mede-gestalte willen geven, kunnen zich aanmelden als lid van de vereniging. Tenminste éénmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen. Op dit moment telt de vereniging zo'n 55 leden. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 12,– op jaarbasis. Lid worden kan door, onder Publicaties, het aanmeldingsformulier te downloaden en ingevuld aan ons terug te sturen.