Fusieonderzoek 3B Wonen en Onze Woning

De woningcorporaties 3B Wonen (werkzaam in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk) en Bouwvereniging Onze Woning (werkzaam in Hillegersberg/110-Morgen) doen een gezamenlijk onderzoek naar de volkshuisvestelijke meerwaarde van een eventueel samengaan van deze tweewoningcorporaties.

De werkgebieden grenzen aan elkaar en kennen beide een randstedelijk-dorps karakter. De typologie van het woningbezit van beide corporaties sluit goed bij elkaar aan.
3B Wonen en Onze Woning betrekken alle belanghebbenden bij het onderzoek. Er is bijvoorbeeld een klankbordgroep van huurders voorzien en ook de gemeenten en de ondernemingsraden zijn inmiddels ingelicht.

Het onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden is gestart. Hier vindt u het voortgangsbericht fusieonderzoek d.d. 5 december 2018.

Voor een uiteenzetting van de op 2 oktober gehouden bijeenkomst, klik hier.