In mijn buurt

Wij zijn voornamelijk actief in de wijk 110-Morgen, prachtig gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, in het water- en lommerrijke gebied de Bergse Plassen. Het is een rustige, groene en ruim opgezette wijk, dichtbij het centrum, met veel voorzieningen en goede aansluitingen op het openbaar vervoer. Een verborgen parel in Rotterdam. Bijna 1.400 woningen, en bedrijfspanden verhuren we. Wij zorgen voor betaalbare woningen in een wijk met relatief weinig sociale huurwoningen. Dat doen wij vanuit ons kantoor midden in de wijk, aan het Minervaplein. Als enige sociaal verhuurder in 110-Morgen zijn wij een belangrijke speler in het woon- en leefklimaat in deze wijk. Wij richten ons primair op huishoudens met de lagere inkomens. Binnen onze mogelijkheden zetten we het volkshuisvestelijk vermogen maximaal in om betaalbare woningen aan deze doelgroep te verhuren. We zetten in op doorstroming van financieel sterkere huishoudens naar een koopwoning of een woning in de vrije sector en van kleine huishoudens in grote woningen naar een appartement. Daarnaast zetten wij ons in om de verbinding in de wijk te vergroten met huurders en belanghebbenden.  

Invloed van de nieuwe Woningwet
Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De wet is erop gericht dat corporaties terugkeren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om
andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen (woningen met een netto huurprijs tot € 720,42 per maand). Woningen moeten 'passend’ worden toegewezen. Passend toewijzen betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat de hoogte van de huur past bij de hoogte van het inkomen en de huishoudgrootte.

Onze portefeuillestrategie
In maart 2016 hebben wij een portefeuillestrategie opgesteld en op 1 juli 2016 is deze strategie ingegaan. Samen met onze visie en de (financiële) kaders heeft dat geleid tot de volgende doelstellingen:
Een grote voorraad sociale woningen houden we bereikbaar. De sociale huurwoningen benutten we beter. We hebben meer aandacht voor het onderhoud. We vergroten de verbondenheid met huurders en belanghebbenden.
We behouden een goed woon- en leefklimaat. Toekomstige nieuwbouw is aanvullend op ons vastgoedbezit. Voor elk complex is bepaald welke doelgroep en welke huurcategorie van toepassing is. We streven ernaar om een complex ofwel helemaal DAEB te maken ofwel helemaal niet-DAEB. Dit doen we om wanneer de scheiding definitief is, efficiënt te kunnen beheren.

Laatste update d.d. 17 januari 2019