Publicaties

Informatiebladen

Algemene huisregels 

Servicekaart

Bewonersparticipatie

Doe het zelf

Huren in een gemengd complex

Huur betalen

Inschrijven en aanvragen woonpas

Medehuurderschap

Niet tevreden en dan?

Reparatieverzoek

Serviceabonnement voor huurdersonderhoud

Urgentie

Woningruil

Ventileren 

Brochures

Onderhoud van A tot Z 

Reglement Serviceabonnement huurdersonderhoud

Antwoordkaart Serviceabonnement huurdersonderhoud (aanmelden) 

Schema Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 

 

Formulieren 

Formulier huuropzegging

Formulier melding overlast 

Formulier aanvraag woningruil

Formulier aanvraag Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV)

Formulier Overname 

Formulier lidmaatschap

Over Bouwvereniging Onze Woning

Huishoudelijk reglement Bouwvereniging Onze Woning  

Algemene inkoopvoorwaarden producten en diensten Bouwvereniging Onze Woning (2018) 

Samenvatting inkoopbeleid Onze Woning (2018) 

Portefeuillestrategie "110-Morgen, een wijk in balans met een gezonde organisatie" (2016) 

Integriteitsbeleid Bouwvereniging Onze Woning (2014) 

Huisregels voor klanten 

Huurovereenkomst en Algemene Huurvoorwaarden BVOW sociale sector (2014)

Huurovereenkomst en Algemene Huurvoorwaarden BVOW vrije sector (2014)

Portretten in de wijk 110-Morgen (2019) 


Jaarverslag

Jaarverslag BVOW (2014)

Jaarverslag BVOW (2015)

Jaarverslag BVOW (2016) 

Jaarverslag BVOW (2017)

Jaarverslag BVOW (2018) 

 

Governance 

Visitatierapport BVOW (2011)

Visitatierapport 2011-2014 BVOW (2016)

Bestuurlijke reactie visitatie 2011-2014 (2016)

Visitatierapport 2015-2018 BVOW (2020)

Bestuurlijke reactie visitatie  2015-2018 (2020)

Statuten (2019)

Bestuursreglement (2019)

Reglement RvC (2019)

Reglement Auditcommissie (2019)

Reglement Remuneratiecommissie (2019)

Reglement Financieel beleid en beheer (2017)

Governancecode Woningcorporaties (2020)

Principes Governancecode (2020) 

Integrale oordeelsbrief (2018)

Visie op toezicht (2019)

Profielschets leden Raad van Commissarissen BVOW  (2019)

Beloningsbeleid Raad van Commissarissen (2020) 

Treasurystatuut (2016) 

Korte versie Ondernemingsplan (2018-2022) 

Ondernemingsplan (2018-2022) 

AVG Privacywetgeving

Protocol klantrechten