Urgentie

In onhoudbare of levensbedreigende situaties kan er de dringende behoefte zijn om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden. Alleen onder noodzakelijke omstandigheden is het dus mogelijk om bij Onze Woning een urgentieverklaring aan te vragen.

Een urgentieverklaring wordt afgegeven door de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond. Op de website SUWR leest u meer over wat urgentie precies is en op welke gronden het mogelijk is om een urgentieverklaring aan te vragen.

Wij willen nogmaals benadrukken dat urgenties niet bedoeld zijn voor het realiseren van een woonwens. Een urgentieverklaring is alleen bedoeld voor mensen die verkeren in een noodsituatie. De regels voor het verkrijgen van een urgentieverklaring zijn dan ook streng.