WONINGruil

Woningruil, wat zijn de voorwaarden?

Het kan natuurlijk zijn dat u door omstandigheden graag aan woningruil wilt doen. Dat kan bij Onze Woning. Daar is wel een aantal voorwaarden aan verbonden.


Waar wordt rekening mee gehouden bij ruilen?

  • inkomen (mede gebaseerd op Europese regelgeving)
  • leeftijd (waar van toepassing 55+)
  • huurtoeslag
  • geen huurachterstand
  • geen overlastsituatie
  • kandidaat is hoofdaanvrager
  • kandidaat woont zelfstandig
  • u en uw ruilpartner moeten minimaal één jaar in de huidige woning wonen
  • er moet altijd een woning worden achtergelaten
  • na verhuring vervalt de inschrijving

Woningruil

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u van woning wilt ruilen. U wilt bijvoorbeeld toch liever dichter bij uw werk of familie
wonen of daar waar er meer rust of juist drukte is. Wanneer u nog niet zo lang ingeschreven staat bij woonnet rijnmond
dan kan woningruil een oplossing voor u zijn. Wilt u weten wat de voorwaarden voor woningruil zijn? Download dan het informatieblad Woningruil
en lees precies hoe het in zijn werk gaat. Heeft u een geschikte ruilwoning gevonden en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u het aanvraagformulier
woningruil bij ons indienen. Na akkoord van beide verhuurders en controle hierop van Bouwvereniging Onze Woning kan de woningruil dan plaatsvinden.