Woningen Orionstraat - maart-april 2019

Laatste update d.d. 16 april 2019

Onze Woning pakt woningen Orionstraat aan

De woningen aan de Orionstraat in het gebied 110-Morgen worden grondig aangepakt. De drie blokken, met in het totaal 48 appartementen, zijn in 2012-2013 volledig gerenoveerd. Uit recent onderzoek is gebleken dat de brandwerendheid tussen de wanden en de vloeren niet voldoen aan het Bouwbesluit. Onze Woning gaat de wanden tussen de woningen isoleren, waardoor de brandvertragende werking wordt vergroot. Deze werkzaamheden zijn ingrijpend en de uitvoer daarvan kost per appartement ongeveer twee weken. De werkzaamheden kunnen helaas niet in bewoonde staat worden uitgevoerd. Onze Woning zorgt voor logeerwoningen in de nabijheid van het complex, waar de bewoners in die periode kunnen verblijven. Naar aanleiding van een klacht van een van de huurders over geluidsoverlast is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak. Het betrof hier een zogenaamd destructief onderzoek, waarbij in een lege woning gaten werden gemaakt in plafonds en wanden en zo de constructie kon worden onderzocht. Uit het rapport dat Onze Woning heeft ontvangen werd duidelijk dat de wanden en vloeren niet voldoen aan het Bouwbesluit, wat mogelijk ook van invloed kan zijn op de geluidsklachten. Onze Woning heeft naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, onmiddellijk maatregelen genomen. De huurders en huurdersvertegenwoordiging en gemeente zijn geïnformeerd. Woensdag is er een informatieavond voor de huurders geweest (lees hier het verslag van deze avond). Daarnaast zal iedere bewoner worden bezocht door een van de consulenten wonen, om individuele vragen te beantwoorden en wensen te inventariseren. Evert Remmerswaal, directeur-bestuurder van Onze Woning, kan zich voorstellen dat dit voor bewoners een vervelende situatie is en voor overlast zorgt: “Wij vinden het heel vervelend voor de bewoners dat zij tijdelijk hun woning moeten verlaten, maar we moeten en willen dit zorgvuldig aanpakken. De werkzaamheden in de woning gaan we goed op elkaar afstemmen, zodat de bewoners zo kort mogelijk hoeven te logeren. We doen een beperkt aantal woningen per keer om de overlast voor de huurders zoveel mogelijk te beperken. De heer Remmerswaal geeft aan dat er geen sprake is van een onveilige situatie, maar kan zich voorstellen dat het voor bewoners toch een naar gevoel is. Onze Woning stelt daarom ook een 24-uurs brandwacht in, zolang dit nodig is en heeft inmiddels in alle portieken brandblussers geplaatst. De rookmelders in de woningen worden op werking gecontroleerd. De oorzaak van deze fout bij de renovatie gaan we uiteraard onderzoeken maar op dit moment gaan onze bewoners voor." Betrokken bewoners worden gedurende de werkzaamheden uiteraard regelmatig op de hoogte gebracht, daarnaast wordt er een spreekuur ingesteld.

 

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 uur tot 12:30 uur op ons algemene telefoonnummer (010) 422 80 60.
E-mail: info@bvow.nl

Meest gestelde vragen (20 augustus 2018)

Nieuwsbrief nr. 1 (22 augustus 2018)

Nieuwsbrief nr. 2 (28 augustus 2018)

Nieuwsbrief nr. 3 (10 september 2018)

Nieuwsbrief nr. 4 (18 september 2018)

Nieuwsbrief nr. 5 (4 oktober 2018)

Nieuwsbrief nr. 6 (15 oktober 2018)

Nieuwsbrief nr. 7 (30 oktober 2018)

Nieuwsbrief nr. 8 (15 november 2018)

Nieuwsbrief nr. 9 (3 december 2018)

Nieuwsbrief nr. 10 (18 december 2018)

Nieuwsbrief nr. 11 (16 januari 2018)

Nieuwsbrief nr. 12 (31 januari 2019) 

Nieuwsbrief nr. 13 (6 maart 2019)

Nieuwsbrief nr 14 (16 april 2019)